ThuisverplegingSABEL 0479/80 15 08

Isabel Coppieters, Denstraat 81
9200 Grembergen, 0479/80.15.08


Kristel Van Der Zanden, Tel: 0478/59.35.59


Silke De Prijcker, Tel: 0499/60.40.51Heeft u een klacht, vul hieronder het online klachtenformulier in en wij behandelen deze met de nodige zorg.

KLACHTENFORMULIER

Palliatieve

                            Citaat Zuster Leontine: 
                                                   "Palliatieve zorg, 
                                                    dat is alles wat nog dient gedaan te worden
                                                    als men zegt dat er niets meer gedaan kan worden"
 
 
 
Dienst Palliatieve thuiszorgequipe's:
 
In België is er de Federatie palliatieve zorg, opgericht in 1990, van hieruit zijn er 15 palliatieve netwerken actief. Deze thuiszorgequipes situeren zich in de 2 de lijnszorg, dwz gespecialiseerde zorg. 
 
 
De teams zijn multidisciplinair en bestaan uit: administratieve medewerkers, vrijwilligers, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en artsen.
Ze bieden begeleiding en ondersteuning van de palliatieve patiënt en zijn familie/omgeving aan.
Daarnaast zijn de equipes, in samenspraak met de huisarts, ondersteunende partners van de reeds vertrouwde hulpverleners die zich situeren in de 1 ste lijnszorg. (Huisarts, thuisverpleging, gezinshulp, kinesist,...)
Voor de  regio's  groot Dendermonde, Lebbeke,  Hamme, Zele, Waasmunster Tel. 053/21.40.94   Palliafoon: 0475/46.27.19  is 24h/24h bereikbaar.  
E-mail: info@npzadn.be 
Voor verdere info Website: www.palliatieve.org/
Deze dienstverlening is voor de patiënt kosteloos, en wordt door de mutualiteit vergoed.
 
ThuisverplegingSABEL en palliatieve zorg:
 
De patiënt, in zijn totaliteit staat centraal in onze zorgverlening,
om aan de specifieke noden en behoeften van patiënten die "palliatief" zijn tegemoed te komen, volgen wij permanente vorming en bijscholing hieromtrent.
Daardoor kunnen wij een deskundige en eigentijdse zorg garanderen.
Wij werken interdisciplinair samen met de huisarts en andere hulpverleners, dit betekent dat de verschillende hulpverleners overleggen met elkaar.
Als de zorg goed georganiseerd is en de verschillende hulpverleners zitten op dezelfde lijn dan geeft dat de patiënt en zijn familie/omgeving rust en kunnen ze
zich op andere belangrijke zaken richten.
 
 
Financiele tegemoetkomingen:
 
Vrijstelling van remgeld 
Palliatieve zorgpremie
Bijkomende premies
Mantelzorgpremie
Palliatief zorgverlof
Vlaamse liga tegen kanker  
 
uitgebreide info vind u op de website www.palliatieve.org/info/financiele-ondersteuning
 
 
Verder:
 
www.kanker.be/       kankerfoon  0800/15 802